Wilhelm Ludvig Fredrik 1, storhertug av Baden, regent 1852–56, storhertug 1856; samme år gift med den prøyssiske konge Wilhelm 1s datter Louise. Fredrik støttet Preussen under striden med Østerrike og deltok meget mot sin vilje i krigen 1866 på østerriksk side. I 1871 bidrog han til opprettelsen av det tyske keiserdømme. Politisk var han liberalkonstitusjonell og populær i Tyskland.