Wilhelm Lehmann, tysk forfatter. Som lyriker er Lehmann sterkt naturmytisk innstilt, hans sentrale tema er naturen, «den grønne Gud», og menneskets delaktighet i denne. I sin strenge språkkunst dyrket han enkelhet og presis billedbruk. Blant hans lyriske verker kan nevnes Antwort des Schweigens (1935), Der grüne Gott (1942); Abschiedslust. Gedichte aus den Jahren 1957–61 (1962); Sichtbare Zeit. Gedichte aus den Jahren 1962–66 (1967).