Wilhelm Hellesen, dansk oppfinner, oppfant i 1876-77 tørrelement-batteriet. Etablerte i 1887, sammen med finansmannen Valdemar Ludvigsen, batterifabrikken Hellesens. Batteriproduksjonen ble en umiddelbar suksess og batteriene ble ble etter få år eksportert til 50 land. Fabrikken produserte i mange år også radioer basert på radiorør under samme varemerke.