Wilhelm Hansen, dansk musikkforlegger. Grunnla 1857 i København Wilhelm Hansens Musikforlag, et av de største i Skandinavia, med datterselskaper i flere land. Hoveddelen (utenom teaterforlagsaktivitet og gjestespillarrangementer) ble 1988 kjøpt opp av det multinasjonale musikkforlaget Music Sales. Firmaets norske avdeling ble 1908 eget aksjeselskap, Norsk Musikforlag, og ble ikke berørt av salget.