Wilhelm Fredrik Selmer Elsrud, norsk forstmann. Direktør i Det norske Skogselskap 1963–86. Han var aktivt engasjert i 4 H Norge, satt i ledelsen i flere år, bl.a. som rådsordfører i to perioder, til sammen i 11 år, og var formann i 4H studieforbund (nå Studieforbundet natur og miljø) i 10 år. Han ble utnevnt til æresmedlem av organisasjonen i 1974.