Wilhelm Ferdinand Bendz, dansk maler. Han viste lovende anlegg som portrett- og interiørmaler, men døde allerede på sin første utenlandsreise, som gikk til Tyskland, der han traff blant andre J. C. Dahl og Thomas Fearnley, og til Italia. Til sine interiører valgte han ofte kunstig lys, noe som gav ham mulighet for effektfulle lys- og skyggevirkninger.