Wilhelm Dindorf, tysk klassisk filolog. Professor i Leipzig 1829–33. Utgav en mengde tekster av greske forfattere og, sammen med en rekke medarbeidere, en ny utgave av H. Stephanus' Thesaurus linguae graecae (Paris 1831–65, 9 bd. i folio).