Wilhelm Cuno, tysk finansmann og politiker (partiløs). Fra 1918 sjef for Hamburg–Amerika-linjen. Han ble rikskansler nov. 1922 og ledet en moderat konservativ regjering som stod næringslivet nær. Hans forslag om erstatningsspørsmålet ble avvist av ententen, og etter at Frankrike jan. 1923 hadde besatt Ruhr, støttet han den passive tyske motstand. Det katastrofale fallet i verdien på tyske mark som fulgte gjorde hans stilling uholdbar, og han gikk av aug. 1923.