Wilhelm Adelsten Maribo, født i Oslo, norsk jurist, sønn av Ludvig Mariboe. 1843–61 stiftsoverrettsprokurator, deretter stiftsoverrettsassessor til 1875. Var en av de fremste i arbeidet for å få opprettet Skulpturmuseet i Oslo (det senere Nasjonalgalleriet). Testamenterte sine midler til Selskapet for Norges Vel og til legater.