Wilhelm, prins av Hohenzollern, tysk og prøyssisk kronprins 1888–1918, eldste sønn av keiser Vilhelm 2. Ledet under den første verdenskrig en armégruppe. Bodde fra november 1918 til 1923 i Nederland, siden på et gods i Schlesien til 1945. Støttet halvhjertet Hitler. Levde etter krigen i Vest-Tyskland. Utgav Erinnerungen (1922) og Ich suche die Wahrheit (1925).