Wiener-skolen, retning innen arkitekturen som på begynnelsen av 1900-tallet brøt frem i Wien som en reaksjon mot 1800-tallets akademisme. Den krevde en indre sammenheng mellom form, funksjon og konstruksjon. Retningen falt sammen med lignende tendenser i resten av Europa og fikk sitt mest markante uttrykk i den østerrikske jugendarkitekturen.