Grevskap i østlige Irland, Leinster, sør for Dublin; 2024 km2 med 114 700 innb. (2004). Kupert landskap. Tvers gjennom grevskapet går Wicklowfjellene, som når opp i 926 moh. i Lugnaquilla. Fruktbart lavland med husdyrbruk og potetdyrking. Noe kobberutvinning, kraftproduksjon, næringsmiddel- og kjemisk industri.