Sopp lever vanligvis i mørke for å unngå uttørking i sollys og skade av ultrafiolett lys, men reproduksjonsfasen skjer ofte i lys. Evne til å registrere lys er felles for alle sopp, og blått lys blir registrert av to forskjellige flavoproteiner av typen White collar Oljemugg og brødmugg har en sporangiofor som vokser mot lyset (fototropisme) hvor White collar deltar. Blåttlysfølsomme sporangioforer er vanlig blant koblingssopp. White collar bindes til en promoter for lysregulerte gener og kan også delta i styring av sirkadiske rytmer. Det er en sammenheng mellom fototropisme og gravitropisme i planter, og hos sopp er det proteinkrystaller eller fettglobuler som virker som statolitter, mens det er spesielle stivelseskorn hos planter.