Grevskap lengst sørøst i Irland, Leinster; 2352 km2 med 116 500 innb. (2004). Jordbruk, fiske, foredling av jordbruksvarer.