Wetterau, åpen og fruktbar senkning i Tyskland, i delstaten Hessen, mellom Taunus og Vogelsberg, nordøst for Frankfurt am Main. Området er tett befolket.