West Ford, amerikansk prosjekt som gikk ut på å anbringe små kobbernåler (dipoler) i et belte rundt Jorden for militære kommunikasjonseksperimenter. Første forsøk ble foretatt 1961, men mislyktes pga. feil i spredningsmekanismen for nålene. Hver nål hadde en diameter på 0,025 mm og en lengde på 1,9 cm. Det var 350 mill. nåler ved første forsøk, 400 mill. ved annet. Totalvekten var den samme, 22,7 kg, diameteren var blitt redusert til 0,018 mm. Ved annen oppskytning, 1963, ble nålene anbrakt i et belte i en høyde på ca. 3620 km. Eksperimentene skal ha vært vellykkede, og frykten for at nålene skulle skaffe interferensproblemer bl.a. for radioastronomisk forskning, viste seg ubegrunnet.