Wespazjan Kochowski, polsk dikter og historiker; skrev lyriske, historiske og religiøse dikt, inspirert av hans eget eventyrlige krigerliv, hans brennende patriotisme og fanatiske begeistring for den katolske kirke. Hans største verk er den vakre Psalmodia polska (1695), en etterligning av Davids salmer. Kochowski var kong Jan Sobieskis historiograf.