Wesley Clair Mitchell, amerikansk sosialøkonom. Professor ved Columbia University 1922; forskningsleder ved National Bureau of Economic Research fra 1919. Kjent for sine banebrytende arbeider i konjunkturforskning, Business Cycles (1913 og 1927). Ble benyttet som ekspert i Roosevelts administrasjon.