Werner Wilhelm Jaeger, tysk klassisk filolog. Professor bl.a. i Basel, Berlin, Chicago og ved Harvard University fra 1939. Til hovedverkene hans hører Aristoteles (1923), Paideia, the Ideals of Greek Culture (ty. og eng. utg. 1934–47), Theology of the Early Greek Philosophers (1947). Han utgav verker av Gregor av Nyssa og Aristoteles. Hans humanistisk-kristne livsholdning grunnet på arven fra antikken kommer til uttrykk i Humanistische Reden und Vorträge (1937), Humanism and Theology (1948).