Werner Sombart, tysk sosialøkonom, historiker og sosiolog. Professor i Breslau (Wrocław) 1890, i Berlin fra 1906. Sombart ble internasjonalt kjent ved verket Sozialismus und soziale Bewegung im 19. Jahrhundert (1896). Hans bok Der moderne Kapitalismus (3 bd. 1902–28) står sentralt i den historiske utforskning av sosialismen.