Werner Nicolai de Seue, født i Rakkestad, norsk offiser. Sjef for sentrumsbrigaden under felttoget mot Sverige 1808. Han fikk, med tvilsom rett, ansvaret for nederlaget ved Lier 18. april, og ble fratatt kommandoen. de Seue søkte da og fikk avskjed med generalmajors rang og vartpenger. Utgav et forsvarsskrift, Levnedsløb og Tids-Historie (1811).