Først utmyntet 1541 i Lüneburg. Tilsvarte en kølnermark . Kjennetegnet var en seksarmet stjerne i midten av et kors, som senere ble etterlignet av andre tyske stater. På en side våpenskjoldene til Rostock , Stralsund og Wismar . På andre siden våpenskjoldene til Hamburg , Lübeck og Lüneburg . Hovedmynten i den vendiske myntunion . Mynten var kun gyldig betalingsmiddel innen unionen.