Wenche, kvinnenavn, opprinnelig tysk, av mnty. Wineke, av navn på Win-, 'venn' og -ke, tilsvarende tysk -chen, 'liten'. Navnedag 17. august.