Wedel, tysk, dansk og norsk adelsslekt, som er kjent i Holstein siden 1200-tallet og på 1400-tallet var bosatt i Pommern. Den ble tidlig delt i fem linjer. Generalmajor Georg Ernst von Wedel (1597–1661) av linjen Reetz-Noerenberg trådte 1630 i svensk tjeneste og ble naturalisert som svensk adelsmann. Han var far til Wilhelm Frederik Wedell (1640–1706), som ble utnevnt til dansk greve 1672 og ble stamfar til den grevelige slekten Wedell-Wedellsborg, og generalfeltmarskalk Gustav Wilhelm Wedel (1641–1717), som gikk i dansk tjeneste 1678 og ble greve av Jarlsberg 1684 (Wedel Jarlsberg). Fra sistnevntes nest eldste sønn, baron Erhard Frederik Wedel Jarlsberg (1668–1740) stammer den tyske grevelige slekten Wedel (Wedel-Evenburg-Gödens). En yngre sønn av Erhard Wedel Jarlsberg, baron Erhard Wedel Jarlsberg (1710–84), var gift med arvingen til grevskapet Frijsenborg og fikk 1743 tittelen lensgreve Wedel-Frijs, men døde barnløs.