Wedel-Evenburg-Gödens, tysk adelsslekt som stammer fra feltmarskalk Gustav Wilhelm Wedel Jarlsbergs yngre sønn, baron Erhard Wedel Jarlsberg (1668–1740). Han overtok farmorens slektsgodser Evenburg og Nesse i Ostfriesland, og ble gift med riksgrevinne Mariane Juliane von Freytag til Gödens, som nedstammet fra slekten Bjelke. Deres sønn, baron Anton Franz Wedel Jarlsberg (1707–88) til Evenburg, Nesse og Gödens, ble 1776 prøyssisk greve. Han var far til grev Clemens August Wedel (1754–1825) og generalmajor, grev Erhard Wedel (1756–1813); sistnevnte ble stamfar til en yngre gren. Fra Clemens Wedel stammer de tyske grevene Wedel, som også bærer tittelen baron Wedel Jarlsberg og fortsatt eier slektsgodsene Evenburg og Gödens i Oldenburg, og riksstattholder i Elsass-Lothringen, general grev Carl Leo Julius Wedel (1842–1919), som 1914 fikk tittelen fyrst Wedel.