Weald-Artois, tidligere kalksteinsrygg mellom Weald i England og Artois i Frankrike. Under den kvartære istid for 225000 år siden ble dette neset brutt på grunn av press fra smeltevann. Dermed oppsto Engelske kanal.