Wayne Booth, amerikansk litteraturforsker, professor i engelsk ved Universitetet i Chicago. Hans bok The Rhetoric of Fiction (1961) er blitt en klassiker innenfor litteraturvitenskapen; her søkte han å anvende den klassiske retorikkens prinsipp om overtalelse på det dikteriske språket for å vise med hvilke midler dikteren skaper sin visjon for leseren og overtaler leseren om dens gyldighet. Han utgav senere A Rhetoric of Irony (1974), Critical Understanding: The Powers and Limits of Pluralism (1979) og The Company We Keep: An Ethics of Fiction (1988).