Watling Street er den store veien som romerne anla fra Den engelske kanal ved Dover via London (der to gater ennå bevarer navnet) forbi St. Albans (rom. Verulamium) til Wroxeter (rom. Viroconium) ved Severn nær Shrewsbury. Deler av veien er ennå i bruk, og går parallelt med A2 mellom London og Dover. Fra slutten av 800-tallet dannet Watling Street en del av grensen mellom Danelag og det engelske rike.