USA, Oklahoma, bielv til Red River, 800 km langt løp i sørøstlig retning fra nordvestlige Texas. Historisk kjent fra cheyenne-indianernes nederlag i kamp med amerikanske tropper under general George A. Custer 1868.