Washington-erklæringen, betegnelse på en erklæring undertegnet av 26 stater 1. januar 1942 i Washington, der de sluttet seg til prinsippene i Atlanterhavserklæringen og forpliktet seg til å bruke alle sine økonomiske og militære ressurser mot Tyskland, Italia, Japan og deres tilhengere og til ikke å inngå separat våpenstillstand eller fred, men føre krigen til dens slutt. Erklæringen ble først undertegnet av USA, Storbritannia, Sovjetunionen og Kina og ble en forløper for De forente nasjoner.