Warwickshire, grevskap (county) i Storbritannia, England, Midlands, sørøst for Birmingham; 1975 km2 med 505 885 innb. (2001). Hovedstad: Warwick. Jordbruk med hovedvekt på meieribruk og hagebruk. Frukt- og grønnsakproduksjon. Hvetedyrking i sør. En del lettindustri.