Warren Hastings, britisk embetsmann. 1773–85 var han den første britiske generalguvernør i India. Etter harde og lange strider beseiret han Haider Ali, som hadde Frankrike i ryggen, og utvidet det britisk-kontrollerte området mot Ganges. Etter hjemkomsten ble han beskyldt for korrupsjon, men frikjent av Overhuset 1795. Ved siden av Robert Clive er Hastings grunnleggeren av britisk makt i India, og dessuten den første europeiske kjenner av hinduenes språk og kultur.