Warnow, elv i nordlige Tyskland, Mecklenburg-Vorpommern, 155 km, samlet fall 65 m. Utspring nord for Parchim, renner først nordvestover mot Schwerin, deretter nordøstover mot Rostock. Fra Rostock vider løpet seg ut til et estuar (Unterwarnow), og munner ut i Østersjøen ved Warnemünde, som har navn etter sin beliggenhet ved Warnows munning. Ved Sternberg bryter Warnow gjennom en endemorene og danner en dyp ravine, Durchbruchstal der Warnow.