Ward Hunt Goodenough, amerikansk sosialantropolog; professor ved University of Pennsylvania, redaktør for American Anthropologist 1966–70. Han er særlig kjent for sine bidrag til studiet av slektskapssystemer, dvs. hvordan slektskapsbetegnelser får ulike betydninger i forskjellige samfunn. For dette formålet utviklet han en egen analysemetode, den såkalte komponentanalyse, en lingvistisk orientert analyse av slektskapstermer. Goodenough hører til forgrunnsfigurene innen det feltet som kalles kognitiv antropologi. Han har bl.a. utgitt Componential Analysis and the Study of Meaning (1956) og Description and Comparison in Cultural Anthropology (1970).