Walther Vetter, tysk musikkforsker. Professor ved Humboldt-universitetet i Berlin 1946–58. Av verker kan nevnes Antike Musik (1935), J. S. Bach, Leben und Werk (1938), Beethoven (1943) og Der Klassiker Schubert (1953).