Walter McLennan Citrine, britisk fagforeningsleder. Generalsekretær i den britiske faglige landsorganisasjon Trade Union Congress (TUC) 1926–46; 1928–45 formann i Fagforeningsinternasjonalen. Citrine var medlem av direksjonen for avisen Daily Herald 1929–46. Han var president i den faglige verdensinternasjonale 1945–46. Skrev bl.a. The Trade Union Movement of Great Britain (1926), selvbiografien Men and Work (1964), Two Careers (1967).