Walter Bagehot, britisk sosialøkonom og politisk forfatter. Var først bankier, men ble 1860 redaktør av ukeskriftet The Economist. Han skrev bl.a. The English Constitution (1867), en innledning til sosiologien, Physics and Politics (1872), og en analyse av det engelske pengemarked og dets internasjonale betydning, Lombard Street (1873).