Walpole, engelsk adelsslekt med navn etter landsbyen Walpole i Norfolk; kjent siden ca. 1200. Slektens første kjente mann er Sir John Walpole, som i begynnelsen av 1200-tallet eide familiegodset Houghton Hall i Norfolk. Den nålevende slekt stammer fra hans sønnesønn Henry Walpole (død ca. 1305), og omfatter bl.a. politikeren Edward Walpole (død 1667), hvis sønn, politikeren Robert Walpole (1650–1700), var far til politikeren Sir Robert Walpole (1676–1745), som 1742 ble utnevnt til earl of Orford, og diplomaten Horatio Walpole (1678–1757) til Wolverton Hall, som 1756 fikk tittelen baron Walpole of Wolverton. Sir Robert Walpole var far til bl.a. Robert Walpole (død 1751), som 1723 fikk tittelen baron Walpole of Walpole, og forfatteren Horace Walpole (1717–97), 3. earl of Orford. Jarletittelen døde ut 1931, mens barontitlene og fideikommissgodset Wolverton Hall gikk til en etterkommer etter Horatio Walpole.