Wallace Hume Carothers, amerikansk kjemiker, mest kjent for de pionerarbeider innen polymerkjemien som han utførte ved industrikonsernet Du Pont. Carothers blir regnet som oppfinneren av nylon.