Wake Shield Facility, amerikansk skjoldlignende metallkonstruksjon benyttet til å skape såkalt «ultra-vakuum» ved å skyve gassatomer til side. Konstruksjonen har diameter 3,7 m og er beregnet på å fly fritt. «Ultra-vakuumet» som oppstår på lesiden, skal bl.a. kunne anvendes ved produksjon av meget tynne halvlederbelegg for elektroniske komponenter. Benyttet i romfergeeksperimenter, første gang 1994.