Wagram, by i Østerrike, 15 km nordøst for Wien. 5.–6. juli 1809 seiret Napoleon her over østerrikerne under erkehertug Karl. Østerrikes første jernbane Wien-Wagram åpnet 1837.