Wadi Hitan, ørken og wadi i Egypt. Verdensarvsted. I november 2009 fossilfunn av dinosauren Basilosaurus.