NASA-satellitt skutt opp fra Vandenberg Air Force Base i California 14. desember 2009 for å kartlegge hele himmelen i infrarødt fra en ca. 524 km høy, polar jordbane. Det infrarøde instrumentet om bord skal kunne observere så vel nære asteroider og kometer som fjerne, energirike galakser innhyllet i støv. Instrumentet må være nedkjølt til minus 266 oC. Kjølemediet er hydrogen i fast form, og forbruket vil gi begrenset operasjonstid (anslagsvis 10 måneder).