WGRFS er en arbeidsgruppe i Det internasjonale havforskningsrådet med formål å planlegge og koordinere innsamling av data fra det marine fritidsfisket som grunnlag for bestandsforvaltning. Fullt navn: ICES Working Group on Recreational Fisheries Surveys.