Wäinö Valdemar Aaltonen, finsk billedhugger. Utdannet som maler ved Åbo tegneskole, som skulptør vesentlig selvlært. Hans arbeider er preget av en nesten egyptisk formstrenghet og av klassisk harmoni. Til hans mest kjente verker hører frihetsmonumentet i Nyslott (granitt, 1920–21), bronsestatuen av Paavo Nurmi (1924–25), dessuten minnesmerker over Aleksis Kivi i Tampere (1926–27) og Helsinki (1934) og det greskinspirerte marmorrelieffet Frihetsgudinnen kranser (1938–40, ødelagt 1944) i universitetet i Helsinki. Utførte også uttrykksfullt forenklede portretthoder, bl.a. av Jean Sibelius (1935) og dronning Louise av Sverige (1942). Finlands ledende billedhugger på 1900-tallet. Wäinö Altonenmuseet i Åbo åpnet 1967.