Vuk Drašcovič, serbisk nasjonalistisk politiker og journalist, født i den serbiske provinsen Vojvodina. Fra 1990 var han en frontfigur i den jugoslaviske opposisjonen. Han stilte som motkandiat til Slobodan Miloševič flere ganger, og han var føderal (jugoslavisk) visestatsminister jan.–april 1999. Den omstridte Drašcovič mistet plassen i parlamentet etter Miloševičs fall 2000, men han kom tilbake i 2003. Utenriksminister i Serbia og Montenegro 2004–06; 2006–07 serbisk utenriksminister..