Vu, vietnamesisk mannsnavn, betegnelse på en type fuglefjær, men kan også bety 'danse' eller 'atmosfære'.