Votedalen, trang dal med bratte sider i Sogn og Fjordane, Jølster og Gloppen kommuner. Gjennom Votedalen renner Breimselva (Storelva) med kilder i Jostedalsbreen. Gjennom dalen går E 39 mellom Jølster og Breim.