Vorwärts, tysk avis, grunnlagt 1884 under navnet Berliner Volksblatt, fikk navnet Vorwärts 1890, hovedorgan for det tyske sosialdemokrati, 1890–1900 redigert av Wilhelm Liebknecht. Forbudt av Hitlerstyret 1933. Emigrantorgan til 1939 under navnet Neuer Vorwärts, først i Praha, så i Paris. Utkom på ny som ukeavis fra 1948, da som hovedorgan for det vesttyske sosialdemokratiske parti (SPD). Gikk inn som avis 1989, men ble da gratis blad for SPDs medlemmer.