Volvox, grønnalgeslekt som danner små, hule, kuleformede kolonier av størrelse som et knappenålshode, som svømmer omkring i vannet. Hver koloni består av flere tusen enkeltindivider, som er holdt sammen med slim og som hvert har to flageller. Volvox formerer seg ved eggbefruktning eller ukjønnet ved dannelse av miniatyrkolonier. Forekommer i stillestående ferskvann, av og til i store mengder.